Veien til førerkortet

Etterutdanning for yrkessjåfører

Yrkessjåførkompetansen må fornyes hvert femte år. Etterutdanningen består av 6 moduler, og varer i 35 klokketimer (5 dager). Det er forskjellige kurs for person- og godstransport. 

YSK etterutdanning godstransport

YSK etterutdanning godstransport

Her kan du melde deg på kurs

Påmelding
YSK etterutdanning persontransport

YSK etterutdanning persontransport

Her kan du melde deg på kurs

Påmelding
Etterutdanning for yrkessjåfører

Etterutdanning

10 500,-

Yrkessjåføren skal i etterutdanningen oppdatere, utdype og repetere kunnskaper som er vesentlig for deres arbeid. Det legges vekt på optimal kjøring.

Vi kjører kvelds- og dagkurs.

Innhold
Etterutdanningen er på 35 klokketimer (5 dager), og er delt opp i 6 moduler.

14 timer av de 35 timene har fastsatt innhold. I de resterende 21 timene kan «du» selv være med på å påvirke innholdet i kurset.

Etterutdanningen skal omfatte tema fra lærerplanen for grunnutdanning med følgende temaer:

 • Sikring av last
 • Førstehjelp /ulykkesberedskap
 • Kundebehandling
 • Arbeidsmiljø
 • Ergonomi, helse og ernæring
 • Generell trafikksikkerhet
 • Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil
 • Kjøring under spesielle forhold
 • Persontransport i og utenfor rute
 • Nasjonal og internasjonal person – og godstransport

Dersom du skal fornye kompetansen i både person- og godstransport, skal du gjennomføre et fullt 35 timers kurs for en av delene. Deretter bygger du på med en ekstra dag for å få den andre kompetansen.

Priser for de som kjøper enkeltmoduler:

 • Modul 1 og 3: 2000,-
 • Modul 2: 2000,-
 • Modul 4: 2000,-
 • Modul 5: 2000,-
 • Modul 6: 4000,- 

 

Info Påmelding